Misyon ve Vizyon

MİSYONUMUZ

Ulusal ve uluslararası nitelikteki eğitim ile sisteminin gelişmesine katkı sunan, hukuk kültürü ve adalet bilincini içselleştiren,  ülkemiz ve dünyadaki sorunlar ile yakından ilgilenen, ulusal ve küresel gelişmeleri yorumlayıp değerlendirebilen nitelikli, dürüst ve ahlaklı bireylerin yetiştirilmesini sağlamaktır.

Evrensel bir bakış açısıyla hukuk ilkelerini öğrenme ve muhakeme edebilme, sağlıklı iletişim kurabilme, sorunlara sadece bir hukukçu olarak değil, aynı zamanda vicdanlı bir birey olarak bakabilme ve çözüm üretilme yetkinliği kazanmış hukuk uygulayıcılarını yetiştirme diğer amacımızdır.

Nitelikli eğitim veren bir eğitim ve bilim yuvası olarak toplumun ihtiyaçlarını yakından takip ederek olması gereken hukuku belirleyecek düzeyde ülkenin ve dünyanın değişik hukuk kurumlarına bilgiyi ve teknolojiyi yerinde kullanabilen, kabiliyetli, eleştirel bir bakışa ve meslek ahlakına sahip, mesleğini ulusal ve uluslararası platformlarda icra edecek nitelikleri haiz, disiplinler arası düşünebilen, araştıran, bilimsel yaklaşan ve yenilikleri takip eden bilim insanı, öğretim elemanı ve yöneticiler yetiştirmeyi hedef olarak belirledik.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin temel görevi, bütün işlerinde dürüstlüğü, samimiyeti, fikir hürriyetini, şeffaflığı, liyakati, çoğulculuğu ve adaleti esas alan iyi insanların yetiştirilmesine katkı sağlamaktır.

 

VİZYONUMUZ

Ülkemizde ve dünyada yaşanan olay ve sorunları hukuki, felsefi ve sosyolojik açılardan ele alıp inceleme becerilerine sahip hukuk mezunları ve akademisyenleri topluma ve bilim dünyasına kazandıracak bir fakülte olmak.

Lisans ve lisansüstü hukuk eğitiminde, evrensel hukuk ilkelerinin kriter alındığı bir bakış açısıyla, hukuk biliminin sadece öğretildiği değil, aynı zamanda üretildiği ve uygulandığı; ulusal ve uluslararası alanda saygınlığı olan bir hukuk fakültesi olmak. Bu çerçevede kısa vadede öğretim elemanları, öğrencileri, baro ve adliyeyi hukuk klinikleri çalışmalarını hayata geçirerek buluşturan ve hukuk bilimini teoriden uygulamaya geçirmeyi başaran bir bilim yuvası olmak.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hukuk Fakültesi Taşlıçiflik Yerleşkesi /TOKAT Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2018© Tüm Hakları Saklıdır.